Criteris d’economia social i solidària (ESS)

Organització interna

1. Democràcia interna

1000001 Labs promou espais de participació oberts a totes les persones que forman part de la cooperativa, garantint la igualtat en la presa de decisions.

2. Desenvolupament personal

1000001 Labs contempla les necessitats diverses de les persones que formen part de la cooperativa, i dóna una resposta des de l’àmbit de participació. Aposta, a més, per la corresponsabilitat: assumir col·lectivament les necessitats individuals (e.g., redistribució de tasques).

3. Perspectiva feminista

1000001 Labs fa la distribució de tasques trencant els mecanismes d’assignació de rols i tasques en funció del sexe de cada persona. Té present també l’ús de llenguatge no sexista i el repartiment de funcions de representació.

4. Condicions laborals

1000001 Labs redueix les diferències de sou entre les persones remunerades de la cooperativa i planteja jornades laborals coherents amb el volum de tasques.

Impacte social

5. Proveïdors

1000001 Labs aposta per proveïdors que respectin els drets laborals.

6. Intercooperació

1000001 Labs prioritza que tant clients com proveïdors siguin iniciatives de l’ESS contribuint així a la construcció del mercat social.

7. Llicències lliures

1000001 Labs prioritza l’ús de continguts amb llicències lliures tant per programari (e.g., Linux) com per a béns culturals (Creative Commons). En el cas de produïr continguts,els comparteix sota els mateixos tipus de llicència.

8. Transparència

1000001 Labs posa a disposició de tots els membres de la cooperativa aquella informació que sigui important per a la presa de decisions (e.g., estat dels comptes i actes).

9. Gestió financera

1000001 Labs promou i fa ús de les finances ètiques (Triodos Bank).

10. Cohesió social

1000001 Labs vetlla per revertir les dinàmiques que exclouen determinades persones per raó de raça, ètnia, cultura i orientació afectivo-sexual.

11. Transformació social

1000001 Labs col·labora amb moviments que confronten la lògica capitalista, dona resposta a necessitats socials i participa en xarxes d’incidència política i de ciència ciutadana.

12. Arrelament territorial

1000001 Labs adecua l’activitat de la cooperativa a la realitat del territori i contribueix a la resolució de necessitats locals, mitjançant la participació en xarxes comunitàries (e.g., Gràcia Cooperativa), la recuperació de patrimoni natural i la reflexió i execució col·lectiva d’estratègies per al desenvolupament local.